• , ustaların sağ kolu.
  • , değişmeyen kalitesi ve performansı ile ustaların yanında...
  • , özel geliştirilmiş ürünleriyle bitmiş ürüne fark katar.
  • "Usta" kullanır.

Alfa'dan Haberler

FELDA IFFCO RSPO SERTİFİKASIYLA, İZLENEBİLİR VE GÜVENİLİR PALM YAĞI TEDARİĞİ YAPTIĞINI KANITLAMIŞTIR

Palm Yağı bulunduğu pazarda hızlı büyüme göstermekte ve dünya bitkisel yağ pazarının %35'ini karşılamaktadır. Palm yağı, doğası gereği birçok prosese uyumlu olup, farklı özelliklerde yağ elde edilebilen ve farklı uygulama alanlarında kullanılabilen bir meyve yağıdır. 2011 yılı verilerine göre 7 milyara ulaşan dünya nüfusunun, 2050 yılına kadar 2 milyar daha artması bekleniyor. Palm yağı artan dünya nüfusunun beslenme ihtiyacının karşılanması açısından da en uygun yağ olarak değerlendiriliyor. Kısacası, Palm yağı gerek maddi açıdan elverişli, gerek bereketli olması açısından gün geçtikçe çok önemli bir emtia olarak dünya piyasasında yerini almıştır.

FELDA Grubu, Dünyada "Sürdürülebilir Palm Yağı Yuvarlak Masası"na (RSPO) Katılan Dünyanın İlk Tarım Birliğidir.

2013 yılında dünyada 57 milyon ton Palm Yağı tüketilmiştir.

Dünya palm yağı tedariğinin %80'inden fazlası Malezya ve Endonezya'dan gelmektedir. Geri kalan %20'lik kısım palm ağaçları, Asya, Latin Amerika ve Afrika'nın ekvator koşullarında yetiştirilmektedir.

FELDA Grubu, sahip olduğu 850.000 hektar toprağı ile Malezya toprak alanının %16'sına sahiptir ve bu toprak alanıyla palm tarımını desteklemektedir. Bugün 530.000 hektarı, FELDA Grubu tarafından yönetilen bu topraklarda dünya palm yağı üretiminin önemli bir bölümü gerçekleştirilmektedir.

FELDA Grubu, 1996'da 26 alt kuruluş ve 5 ortak girişimle birlikte hayata geçirdiği FELDA Holdings Bhd. ile palm yağının üretiminden işlenmesine, paketlenmesinden dağıtımına kadar tüm aşamalarını üstlenen küresel bir şirket olarak kendisini kanıtlamış bulunmaktadır.

FELDA IFFCO Gıda San. ve Tic.. A.Ş.nin ana ortaklarından olan FELDA Grubu çevresel duyarlılığı yüksek bir kurumdur ve bu konuda üzerine düşen tüm gereklilikleri tam anlamıyla yerine getirmektedir. Çevreye karşı vereceği zararı en aza indirgemek için yeni sürdürülebilir tarım metodolojileri öncülüğünde yenilenebilir hammadde kullanmaktadır. Öyle ki iş ortaklarının dahi çevreye vereceği olası olumsuz etkileri en aza indirmesi için gerekli desteği her zaman sağlamaktadır. Bu bağlamda; FELDA Grubu uluslararası girişim olan "Sürdürülebilir Palm Yağı Yuvarlak Masası"'nın (RSPO) 18 Ekim 2004'ten beri aktif bir üyesidir. Aynı zamanda RSPO'nun kurucu üyelerinden biri olarak, İcra Kurulunda da temsil edilmektedir. FELDA Grubu'nun çevreye olan bağlılığı, operasyonlarına da rehberlik etmektedir, Sürdürülebilir Palm Yağı ilke ve kriterlerine göre adımlarını atıp tedarikçileri de bu kriterlere göre belirlemektedir.

FELDA Grubu bu süreçte "Sürdürülebilir Palm Yağı Yuvarlak Masası" kılavuzundaki birçok ilkeleri de uygulamıştır. Çevreye yayılan karbondioksit miktarını ve bunun yanında çevreye verilen olası diğer zararları azaltıp, bir yandan da palm ağacı tarım ve hasatını da arttırmak için sürüdürülebilir yöntem ve uygulamalar geliştirmektedir. FELDA Grubu "Sürdürülebilir Palm Yağı Yuvarlak Masası"na katılan dünyanın ilk tarım birliği olmuştur.

TÜRKİYE'DE RSPO (SÜRDÜRÜLEBİLİR PALM YAĞI YUVARLAK MASASI) SERTİFİKASINA SAHİP İLK VE TEK BİTKİSEL YAĞ ÜRETİCİSİYİZ.

FELDA IFFCO Gıda San. ve Tic. A.Ş. de grup şirketinden aldığı bilgi ve birikimle Sürdürülebilir Palm Yağını desteklemekte ve bunun için de gerekli tüm prosedürleri kendi işletmesi için 2009 yılından beri yerine getirmektedir. FELDA IFFCO Gıda San. ve Tic. A.Ş. bu kapsamda üretim ve dağıtım ağı sürecini kapsayan zincirin tüm halkalarında Sürdürülebilir Palm Yağı prensip ve kriterlerine uygun bir şekilde işleyişini sürdürmektedir, ve iş ortaklarını da bu prensiplerine uygun şekilde seçmektedir. Bugüne kadar izlediği politikanın sonucu olarak da Türkiye'de RSPO sertifikasını almaya hak kazanan ilk ve tek bitkisel yağ üreTic.isi olmuştur. Böylelikle tüm müşterilerine bu konuda güvenilir, izlenebilir palm yağı tedariği yaptığını da kanıtlamıştır.

FELDA IFFCO Gıda San. ve Tic. A.Ş. 'nin bu minvalde hedefi palm yağının %100'ünü sürdürülebilir ve izlenebilirliği onaylı kaynaklardan elde etmektir. Bunun yanı sıra doğal kaynakların ve biyolojik çesitliliğin korunması için çevresel sorumluluğunu yerine getirmekte ve yeni ekim alanlarının sorumlu yönetimine katkı sağlayarak verimi arttırmaktadır.

Böylelikle sürdürülebilir olmayan yollardan elde edilen palm yağından kaynaklanan ormansızlaşma ve iklim değişikliklerinin önüne geçmektedir.

FELDA IFFCO Gıda San. ve Tic. A.Ş. Sürdürülebilir Palm Yağı projesine sağladığı tüm bu katkıları belli kriterler ve hedefler doğrultusunda sistematik bir şekilde yerine getirmekte olup Palm Yağının geleceğine katkı sağlamaktadır.